Giới thiệu

Totnhat.org, website chia sẻ thông tin về những sản phẩm ưa chuộng nhất hiện nay từ các chuyên gia tại Nhật Bản. Tất cả các bài viết trên website hiện nay không hoàn toàn do Totnhat.org biên soạn ra mà được sao chép toàn phần hoặc một phần từ nhiều website có lượng truy cập lớn trong và ngoài nước hiện nay.

Định hướng phát triển nội dung của website là tổng hợp và đăng tải có chọn lọc. Mọi đóng góp lòng liên lạc qua email [email protected]